Biuletyn Informacji Publicznej Dębnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

2010-07-29 13:57:53
Zarząd

 

Zarząd Prezes Zarządu - mgr Jan Robak

Zgodność z rozporządzeniem: MSWiA z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie BIP
Zgodność z rozporządzeniem: W sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych
Obsługa techniczna: B2Internet
System reklamy Test