Biuletyn Informacji Publicznej Dębnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

2010-07-29 13:57:46
Rada Nadzorcza
  1. Tomasz Jarema - Przewodniczący
  2. Łukasz Wilmiński - członek
  3. Gracjana Bielaszewska - członek
Zgodność z rozporządzeniem: MSWiA z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie BIP
Zgodność z rozporządzeniem: W sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych
Obsługa techniczna: B2Internet
System reklamy Test