Biuletyn Informacji Publicznej Dębnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

2010-07-29 13:48:08
Przedmiot działalności

 

Przedmiot działania:

 

 1. Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi na zlecenie,

 2. Zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi na zlecenie,

 3. Wynajem i eksploatacja nieruchomości na własny rachunek,

 4. Wynajem maszyn i urządzeń budowlanych,

 5. Wynajem samochodów ciężarowych i innych pojazdów do przewożenia ładunków,

 6. Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,

 7. Wykonywanie robót budowlanych murarskich,

 8. Wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych,

 9. Wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli,

 10. Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych,

 11. Wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnych,

 12. Wykonywanie instalacji gazowych,

 13. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,

 14. Tynkowanie,

 15. Zakładanie stolarki budowlanej,

 16. Posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian,

 17. Malowanie,

 18. Szklenie,

 19. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,

 20. Produkcja wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa,

 21. Produkcja wyrobów betonowych budowlanych z wyjątkiem budynków prefabrykowanych,

 22. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, roboty ziemne,

 23. Doradztwo budowlane i sprawowanie nadzoru budowlaneg,

 24. Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,

 25. Sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,

 26. Sprzedaż hurtowa instalacyjnego sprzętu hydraulicznego i grzejnego,

 27. Sprzedaż detaliczna materiałów budowlanych i innych,

 28. Działalność szkoleniowa w zakresie zarządzania nieruchomościami,

Zgodność z rozporządzeniem: MSWiA z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie BIP
Zgodność z rozporządzeniem: W sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych
Obsługa techniczna: B2Internet
System reklamy Test