Biuletyn Informacji Publicznej Dębnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

2010-07-29 13:47:41
Forma prawna

 

Forma organizacyjno-prawna

Forma prawna - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Forma własności - Gmina Dębno 100%

Zgodność z rozporządzeniem: MSWiA z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie BIP
Zgodność z rozporządzeniem: W sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych
Obsługa techniczna: B2Internet
System reklamy Test