Biuletyn Informacji Publicznej Dębnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

2010-07-29 14:01:26
Redakcja

 

Adres redakcji

ul. Droga Zielona 1
74-400 Dębno

  1. imię i nazwisko: Agnieszka Samborska
    e-mail: sekretariat@dtbs-debno.pl
    telefon: 95 76 02 444
    fax: 95 76 03 082
Zgodność z rozporządzeniem: MSWiA z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie BIP
Zgodność z rozporządzeniem: W sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych
Obsługa techniczna: B2Internet
System reklamy Test